Evolve

89,00kr SEK

Evolve utspelar sig i en fiktiv framtid där människor framgångsrikt har upptäckt sätt att överleva utanför jorden och har börjat kolonisera andra planeter. Människan har anlänt till Shear, en avlägsen planet i rymdens ”Far Arm” och har börjat skapa kolonier och industriområden. Under koloniseringen har människan dock mött motstånd från främmande livsformer, så kallade monster, som har förmågan att utvecklas genom att konsumera det lokala djurlivet. Dessa monster har börjat förstöra kolonierna på Shear och man har nu kallat in en ”planet-tämjare” vid namn William Cabot för att hantera hotet och för att evakuera de återstående kolonisterna från Shear. Cabot har samlat ett team av jägare för att eliminera monstren och skydda de utspridda kolonierna.

Evolves online-läge är inte längre användbart.

I lager

bg_image