Mass Effect 2

140,00kr SEK

För att stoppa det största hot som mänskligheten ställts inför måste Commander Shepard samarbeta med Cerberus, en hänsynslös organisation som till varje pris vill garantera mänsklighetens överlevnad. För att en försöka sig på detta vådliga uppdrag måste Shepard samla ihop galaxens elit och ta befälet över det mest kraftfulla rymdskepp som någonsin byggts. Men trots det stora krigsskeppet och elittrupper tror de flesta att det blir rena självmordsuppdraget. Det är upp till dig att hjälpa Commander Shepard att bevisa hur fel de har! Innehåller även: 6 timmar extra material: Kasumi, Stolen Memories, Overlord, Lair of the Shadow Broker.

I lager

bg_image